Nina Grünfeld bidrar med kapittel i ny lærebok “Hvor går dokumentaren?”

 

Dokumentarfilmen er i stadig utvikling både på kino og fjernsyn. Samtidig har den funnet nye former på nettet. Hva skjer egentlig med dokumentaren? I denne boka rettes blikket mot dokumentaren både på kino, i fjernsynet og på nettet. Artiklene i boka ser blant annet på disse spørsmålene: Hva er egentlig personlig dokumentarfilm? Hvordan blandes virkelighet og fiksjon i hybridformater, og hvilke problemer fører det til? Hva er en ekspressdokumentar, og hvordan produseres de? Hva skjer når dokumentaren blir en del av en PR-kampanje? Hvorfor har “Der ingen skulle tru at nokn kunne bu” blitt en av de mest populære dokumentarseriene i Norge? Krever interaktive dokumentarhistorier nye former for dramatrgi? Alt i alt gir boken et innblikk i så vel etablerte sjangre som nye og fremvoksende dokumentarformer. Den henvender seg både til studenter og alle andre med interesse for dokumentarens form og innhold.

I denne boken skriver Nina om den personlige dokumentarfilmen og de hybride sjangrene.

Øvrige medforfattere er:  Henrik G. BastiansenThorvald NilsenNina GrünfeldGunnar StrømBjørn SørenssenSteinar Høydal og Kristian Fuglseth.

 

Klikk her for å kjøpe boken på nett.